Var gäller boendeparkeringen?

Beslutet just nu är att boendeparkering gäller i områdena Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Västermalm. Kartorna nedan markerar boendeparkeringsområdena. Orange gränslinje markerar boendeparkering och blå gränslinje markerar taxaförändring i området.

Karta för Norrmalm

Karta för Södermalm, Västermalm och Vasastaden

Observera! Det är avgiftsfritt att parkera i orangemarkerat område, utanför den blåa gränslinjen. Du behöver alltså inte ha boendeparkeringstillstånd för att parkera här, men det är en fördel om du vill parkera bilen längre än 24 timmar. Läs mer under "Vad menas med boendeparkering?".

Observera även att boendeparkering endast gäller där det sitter vägmärken som anger det.

Datum