Säkerhet och tillgänglighet

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Säkerhet och tillgänglighet

På dessa sidor hittar du information som gäller din och andras säkerhet på Skövdes gator och allmänna platser. Det kan handla om hur vi gör gatorna mer tillgängliga gällande sikt och städning, men även hur du syns bättre och vad du kan göra för att öka säkerheten i ditt område.