Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Säkerhet och tillgänglighet

På dessa sidor hittar du information som gäller din och andras säkerhet på Skövdes gator och allmänna platser. Det kan handla om hur vi gör gatorna mer tillgängliga gällande sikt och städning, men även hur du syns bättre och vad du kan göra för att öka säkerheten i ditt område.