Ansökan öppen för årets verksamhetsbidrag

Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Skövde ska ses som en kulturstad. Nämnden vill därigenom skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Kulturlivet ska genomsyras av delaktighet, tillgänglighet, upplevelser, kreativitet, bildning, debatt och nå flertalet av våra invånare och besökare. Nu öppnar ansökan för årets verksamhetsbidrag.

Syftet med verksamhetsbidraget är att stödja föreningslivets möjligheter att bidra till ett rikt och varierat kulturliv riktat till allmänheten. Alla kommunens kulturföreningar kan söka detta bidrag från första juni till sista september.

Villkor

-        Föreningarna som söker verksamhetsbidrag för kulturturföreningar måste vara registrerade som kulturförening i Skövde kommun.

-        Föreningen ska bedriva kontinuerlig verksamhet inom det konstnärliga eller kulturella fältet med utåtriktade arrangemang.

-        Verksamheten ska äga rum i Skövde kommun, eller på annat sätt komma kommunen tillgodo, samt vara offentlig eller resultera i verksamhet som kommer allmänheten till del. 

-        Verksamheten ska vara öppen för alla.

-        Verksamheten ska vara av ett större värde för Skövdes kulturliv och bredda kommunens kulturutbud.

-        Verksamheten ska bidra till att utveckla kulturella mötesplatser.

-        Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder.

Bedömningsgrund

Det är kultur- och fritidsnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller verksamhetsstöd. Beslutet tas med utgångspunkt i det kultur- och fritidspolitiska programmet och de kulturpolitiska mål som kommunen har. Särskilt ska beaktas de prioriterade områdena jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och inkludering. Detta i syfte att utveckla ett kulturliv som är öppet och tillgängligt för alla och bidrar till ett rikt kulturliv i hela Skövde.   

Läs mer och sök bidraget via denna länk:

Bidrag till kulturföreningar (skovde.se)