En av dörrarna till Billingecentret

Avstängda bastur i Billingecentret

Som ett led i kommunens arbete med energieffektiviseringen i kommunens verksamheter kommer de två basturna för allmänheten i Billingecentret att stängas.

Basturna ligger i anslutning till omklädningsrummen i Billingecentret som är öppna för allmänheten från klockan 06.00 till klockan 22.00. Omklädningsrummen och duscharna kommer fortsatt vara tillgängliga, men alltså inte basturna.

Beslutet är ett led i den energieffektivisering som kommunen arbetar med att bidra till att minska samhällets totala elkonsumtion i syfte att undvika strömavbrott i vinter. Läs mer om hur kommunen arbetar med energifrågan Skövde kommuns plan för el (skovde.se)