De får årets föreningsledarstipendium

En enig kultur- och fritidsnämnd har beslutat att även i år dela ut föreningsledarstipendiet till två personer. Ewa Åkesson från Bröstcancerföreningen Agatha och Per Gustavsson från Skövde Bandyklubb.

- 11 bra nomineringar har i år inkommit och det visar återigen vilka fantastiska eldsjälar vi har i Skövdes föreningsliv, säger Petter Fahlström, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Ewa Åkesson beskrivs i nomineringen som en oerhört entusiastisk person och har varit medlem i Bröstcancerföreningen Agatha sedan starten 2003. Hon har varit medlem av valberedningen, suppleant, ledamot, vice ordförande och sekreterare. För tillfället är Ewa ansvarig för arrangemang och olika verksamheter för medlemmarna. Ewa har flera år varit initiativtagaren till Rosa bandet galan. En gala för att uppmärksamma problematiken kring bröstcancer. Ewa är också en stor beundrare av Skövdes handbollslag, både herrar och damer. Redan i början av 2000-talet var hon tränare och lagledare i Skövde HF. År 2006 startade hon även föreningen ”Cykelteamet” som hade i uppgift att engagera ungdomar som var på fritidsgårdar att börja cykla. Hon såg till att skaffa sponsorer och företag som hjälpte till med anskaffning av cyklar som ungdomarna kunde låna. Ewa var också ordförande i Skövde CK under ett antal år. Ewa med sin långa verksamhet i olika föreningar och med den stora entusiasm hon visar är en mycket värdig mottagare av föreningsledarstipendiet.

Per Gustavssons bana i Skövde Bandyklubb började enligt nomineringen i samband med att hans barn började i skridskoskola år 2005. Utan några förkunskaper tog han genast på sig skridskor och lärde sig tillsammans med sina barn samtidigt som han började som hjälpledare. Hans engagemang växte sig allt större för varje år, även efter det att hans egna barn hade slutat. Han tog tidigt hand om gruppen för barn i åldern 5 till 8 år, som är fortsättningsgruppen efter nybörjarnivån. Där har han utvecklat upplägget genom att skapa nya lekfulla övningar och förhållningssätt så att alla kan vara med. Pers övningar har visat sig stämma väl överens med ungdomsidrottens förändrade inriktning på senare år från match och tävling i unga år till lek och att ha roligt. Per ger alla barn i sin grupp ett personligt bemötande med ett osedvanligt stort mått av glädje som hörs över hela isbanan. Han förmedlar hela tiden att det är roligt att leka på isen med skridskor på och han är själv det största föredömet i detta. Pers stora insats som inspirerande ledare under 15 år har starkt bidragit till att ”Skridskokul” vuxit kraftigt. När Per började deltog cirka 30 barn, medan idag är 120 till 140 barn med på isen under hela eller delar av varje säsong. Sammanlagt har det under Pers 15 år som ledare deltagit över 2200 Skövdebarn i ”Skridskokul”. Per Gustavsson är ett föredöme för ett oegennyttigt, glädjespridande ledarskap som vi behöver mycket av framöver för att öka antal barn inom föreningslivet och göra det intressant och roligt så att de vill vara med länge.

- Per och Ewa är två värdiga mottagare som verkligen personifierar begreppet föreningsledare. Deras insatser för respektive förening och föreningslivet i Skövde är väl värt att uppmärksamma och går i linje med kriterierna för stipendiet, säger Petter Fahlström.

Skövde kommuns föreningsledarstipendium inrättades år 1993 och delas årligen ut till en person eller personer som utfört en värdefull gärning inom föreningsverksamheten i Skövde kommun. Det ideella arbetet kan vara som organisationsledare (i styrelse, sektion, valberedning eller liknande) eller aktivitetsledare i verksamheten. Det kan också handla om funktionärsarbete.

Föreningsledarstipendiet delas ut i samband med Skövde Idrottsgala och består av diplom och 20 000 kronor som i år delas mellan två.