representanter från organisationer i Södra Ryd

Fler har vaccinerat sig i Södra Ryd

Skövde kommun i samarbete med regionen ser lyckade resultat av insatsen att få fler att vaccinera sig i bostadsområdet Södra Ryd. vaccinationstäckning har ökat från 49 procent till 70 procent den senaste månaden.

Bildtext: 

 

Arbetet med att få fler att vaccinera sig i Södra Ryd började i våras med en riktad informationskampanj. Representanter från kommunens olika verksamheter i området skapade mötesplatser där boende kunde få information och ställa frågor om pandemin och vaccinationen på flera språk.

I slutet av sommaren kom internationella studier som visade att det inte bara var information, utan även möjligheten att vaccinera sig i sitt närområde som var avgörande för vaccinationsgraden.

Från oktober har därför kommunens verksamheter i Södra Ryd tillsammans med regionen ordnat drop-in tillfällen för vaccinering på biblioteket i Södra Ryd.

-        Vi är glada att det är så många som har utnyttjat den här tjänsten. Jag tror att det varit avgörande att vaccinationerna kan genomföras på en plats som de boende känner till och där det finns möjlighet att få svar på sina frågor på olika språk, säger områdesutvecklare Sofi Calizaya på Skövde kommun.

Drop-in tillfällena på biblioteket kommer fortsätta fram till årsskiftet och nästa tillfälle är den 12 november.