Bild från lokalerna där Fritidsbanken finns

Fritidsbanken öppnar i Skövde kommuns regi!

Arbetsmarknadsenheten på Skövde kommun tar över ansvaret för Fritidsbanken i Skövde och den 20 oktober slår man upp portarna för nya låntagare. På Fritidsbanken i Södra Ryd lånas sport- och fritidsutrustning ut kostnadsfritt till barn och vuxna. Det fungerar ungefär som när man lånar en bok på biblioteket.

Syftet med Fritidsbanken är att öka möjligheten för alla att idrotta. Genom att låna en sport- och fritidsutrustning på Fritidsbanken kan alla prova på en sport utan att först köpa på sig all utrustning. Dessutom bidrar man till en hållbar miljö genom återbruk och därmed minska onödig konsumtion. De som har fullt fungerande utrusning hemma, men som inte används, kan skänka dem till verksamheten.

Arbetsmarknadsenheten på Skövde kommun tar nu över ansvaret för Fritidsbanken i Skövde. Det innebär att deltagare som är inskrivna i någon av Arbetsmarknadsenhetens insatser kan prova sin arbetsförmåga, eller få en praktikplats, inom Fritidsbankens verksamhet. 

Läs mer om fritidsbanken på deras hemsida