Medarbetardag om Barnkonventionen

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Under måndagen arbetade medarbetarna på Kultur- och fritidsavdelningen med vad detta betyder för verksamheten.

Medarbetardagen började med en föreläsning av Åsa Ekman, expert på barnkonventionen på Nyeport.

Många intressanta frågeställningar lyftes fram och Åsa inspirerade till ett fortsatt arbete.

Under eftermiddagen arbetade medarbetarna i sina respektive arbetsgrupper inom Kultur och fritid.

Att barnkonventionen blir lag första janari 2020 förtydligar barnen rätt till sin fritid, rätt till rekreation och delaktighet i kulturell verksamhet.