Barn spelar fotboll

Nu drar efter skolan aktiviteter i Södra Ryd igång för terminen

ESA projektet med efter skolan aktiviteter i Södra Ryd startade hösten 2020 och blev snabbt ett mycket uppskattat initiativ. Måndag den 21 februari börjar aktiviteterna igen anpassade efter rådande restriktioner.

ESA, efter skolan aktiviteter är ett projekt som drivs i samverkan mellan områdesutvecklingen i Skövde kommun, Rydskola, idrottsföreningar, kulturföreningar och studieförbund. Projektet riktar sig till alla barn i årskurs 3 till 6 och är helt gratis.

Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid efter skolan och få eleverna att lära känna föreningslivet och ta nästa steg in i det. Alla barn kan prova på gratisaktiviteter som fotboll, pyssel, läxhjälp, och programpunkter som ”schysst på nätet”, målning med mera. Det ingår även ett mellanmål.

Projektet startade i höstas och blev mycket uppskattat, både ledare och barnen har kul tillsammans! Varje barn som vill delta måste anmäla sig. Aktiviteterna kommer anpassas efter rådande restriktioner kring Covid -19.

Till varje aktivitet finns utbildade ledare på plats som leder aktiviteterna, erbjuder trygghet och blir fina förebilder för barnen.

ESA erbjuds alla veckodagar utom fredag.

Anmälan och mer information kontakta Södra Ryds Bibliotek