Skövde kulturhus

GöteborgsOperans Skövdescen flyttar in på kulturhuset

Skövde kommun och GöteborgsOperan har tecknat ett nytt avtal som garanterar en fortsättning av GöteborgsOperans Skövdescen från första januari 2021. GöteborgsOperan kommer fortsättningsvis ha sin premiärscen på Skövde kulturhus.

Genom tillkomsten av Västra Götalandsregionen ändrades förutsättningarna för de kulturinstitutioner som var knutna till den tidigare länsindelningen. Sammanslagningen av länsteatern Skaraborg med GöteborgsOperan, möjliggjorde då att en regional musikdramatisk verksamhet kunde erbjudas invånarna i regionen. Denna verksamhet bedrivs till sista januari 2020 i fastigheten Eric Uggla i Skövde som tidigare var länsteater.

Under 2019 påbörjade GöteborgsOperan och Skövde kommun en omförhandling av avtalet kring operans verksamhet i Skövde och nu har parterna enats i ett nytt avtal som säkerställer en fortsättning av en premiärscen i Skövde, men nu på Skövde Kulturhus.

En flexibel användning av Kulturhuset gagnar såväl GöteborgsOperan som kulturlivet i Skövderegionen. Bland annat genom Kulturhusets geografiska placering mitt i stadskärnan.

Beroende av föreställning kommer GöteborgsOperan att spela på Stadsteatern eller Valhall och i första hand nyttja Frejasalen i Skövde Kulturhus för repetitioner. Detta för att möjliggöra att teaterscenerna under de perioderna kan användas till andra publika föreställningar.

-Skövde Kulturhus har ett flertal scener som lämpar sig för GöteborgsOperans föreställningar. Att de flyttar sin premiärscen till Kulturhuset betyder att de kan erbjuda ett bredare utbud av sin repertoar till Skövderegionens publik och att en ny publik kan hitta till deras föreställningar, säger Jenny Skarstedt, kulturchef i Skövde kommun. 

Skövde Kulturhus blir GöteborgsOperans huvudscen i Västra Götaland, utanför Göteborg, vilket innebär att GöteborgsOperans regionala produktioner huvudsakligen kommer att premiärsättas på Skövde Kulturhus för att senare turnera i regionen i enlighet med GöteborgsOperans uppdrag från regionen.

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2023 och förlängs sedan automatiskt med ett år i taget om det inte sagts upp av någon part senast nio månader före avtalstidens utgång.

-Vi är nöjda med avtalet och ser att det finns stora vinster både för oss och för GöteborgsOperan genom att samlokalera oss, säger Jenny Skarstedt.

-Vi ser fram emot att flytta in och bli en del av Skövde Kulturhus, som blir en central, viktig och vital del av GöteborgsOperans regionala verksamhet. Fler scener ger oss större möjligheter och mer flexibilitet – vi kan bättre anpassa våra produktioner till rätt scen och det hjälper oss att ytterligare utveckla och bredda verksamheten, säger Christina Björklund, GöteborgsOperans vd.