ProvapåKultur för seniorer 2023

ProvapåKultur är ett spännande kulturäventyr där totalt 20 seniorer får chansen att utforska olika kulturella aktiviteter kombinerat med spännande föreläsningar.

Projektet vänder sig till dig som är 65+ och är bosatt i Skövde kommun. Syftet med ProvapåKultur är att förbättra livskvaliteten för seniorer genom att erbjuda kulturella upplevelser, inspirera till ökad fysisk aktivitet och främja social samhörighet.

ProvapåKultur pågår i totalt 10 veckor där deltagarna träffas två gånger i veckan. Programmet består av en teoridel och ett spännande upplevelseprogram. Den teoretiska delen består av föreläsningar om hälsa och på upplevelseprogrammet står bland annat bio, teaterlunch, salsadans och släktforskning.

Höstens tillfälle av ProvapåKultur är igång och samtliga platser är fyllda.