Upplevelsebad Arena Skövde stänger och genomför underhåll

På grund av få besökare stänger upplevelsebadet på Arena Skövde från och med 19 mars och genomför årligt underhåll. Övriga delar av badet håller öppet som vanligt.

Tidigarelägger underhållet
Det rådande läget med det nya coronaviruset och covid- 19 har gjort att det är få besökare på upplevelsebadet. Därför tidigareläggs det årliga underhållet som vanligtvis sker på våren. Upplevelsebadet kommer i första hand att vara stängt i tre veckor.

- Vi har få besökare på upplevelsebadet just nu då omkring 80 procent av våra besökare är tillresande från andra orter. Därför passar vi på att stänga ner i ett läge där så få som möjligt blir påverkade, säger Per Karlsson, fritidschef Skövde kommun.

Begränsar platser för att minska smittspridning
Övriga badet på Arena Skövde håller öppet som vanligt men begränsar antal badgäster till som mest 500 personer inklusive personal, utifrån regeringens beslut om större folksamlingar. Dessutom uppmanas gäster att stanna hemma vid tecken på symptom.