Anmälan till Skaraborgs Folkhälsokonferens 2023

Delregionala nämnden östra, Västra Götalandsregionen och Skövde kommun bjuder in till Skaraborgs Folkhälsokonferens fredagen den 6 oktober 2023 kl. 08.30-15.00.

Kloka vägval är viktiga i en föränderlig tid för att skapa en social hållbar utveckling i Skaraborg. Alla Skaraborgare ska ges möjlighet till en god och jämlik hälsa. Under dagen får vi kunskap om hur vi skapar förutsättning för god livskvalitet med trygga och stimulerade livsmiljöer som främjar delaktighet och möten mellan människor. Vi kommer även få ta del av flera goda exempel från kommuner i Skaraborg.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner med ansvar/intresse för folkhälsa, social hållbarhet, kultur, fritid, utbildning, samhällsplanering, socialtjänst, vård och omsorg i kommunerna samt akademin i Skaraborg och Västra Götalandsregionen.

Anmälningstiden till Skaraborgs Folkhälsokonferens 2023 har löpt ut.

Har du några frågor eller funderingar? Vänligen kontakta Rebecka Thilén via mail rebecka.thilen@skovde.se