Henrik Wig sitter med några personer som pratar i mikrofoner och ler

Shared reading

Vi pratar med Henrik Wig som berättar om Shared Reading och låter oss vara med på en träff med en av hans grupper.