Mångspråk

Biblioteket tillhandahåller inte bara böcker på svenska- vilket språk vill du läsa på?

Biblioteket har böcker på många olika språk, och har som mål att tillhandahålla ett brett och aktuellt bestånd av utländsk litteratur, svensk litteratur på utländska språk, språkkurser samt lättläst litteratur på svenska.
Som komplement till ett fåtal papperstidningar på annat språk än svenska erbjuds tidskrifts-databasen PressReader med 2000 dagstidningar.

Fråga gärna oss i personalen vad det finns fö rlitteratur på just det språket du vill läsa på.

Pressreader

Världens bibliotek

Information Sverige

8 sidor - nyheter på lättläst svenska