Hallar och idrottsanläggningar

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för uthyrning av Skövde kommuns olika hallar och idrottsanläggningar.

UPPDATERAD 210303: Skövde kommuns idrottsanläggningar utomhus är öppet för alla åldersgrupper. Idrottsanläggningar inomhus är öppet för träning för personer födda 2002 och senare samt träning och match för elitverksamhet. Beslutet gäller tills vidare men kan komma att justeras om situationen med smittspridning förändras. Nytt beslut tas var tredje vecka. Alla frågor hänvisas till lokalbokning@skovde.se

Ansökan om inomhus för gymnastiksalar v.36-24 2020/2021

Det är nu möjligt att ansöka om fasta träningstider i Skövde kommuns gymnastiksalar för perioden v.36-24 2020/2021. Ansökningstiden gäller fram till och med den 31 maj. Den 31 maj stänger anmälan och bekräftelser kommer skickas ut under juli månad. När denna process är klar kommer alla gymnastiksalar öppnas för ströbokning. Ansökan skickas till lokalbokning@skovde.se.

Förändrade hyrestaxor från och med 2021-01-01

Hösten 2019 beslutade Kommunfullmäktige att införa en årlig uppräkning av nettolokaltaxan med 2% från och med 2021-01-01. Uppräkningen gäller alla idrottsanläggningar där nettolokaltaxan används för prissättning. Uppräkningen inkluderar även de föreningar som har hyresavtal med Skövde kommun där hyran är baserad på nettolokaltaxan. Nettolokaltaxan reglerar hyressättningen i Skövde kommuns idrottsanläggningar. Taxan är uppdelad i fyra olika kategorier där subventionsnivån är olika beroende på vilken kategori man tillhör. Läs mer om vilka taxor som gäller i våra olika anläggningar i dokumentet "Taxor och avgifter för idrottsanläggningar" som finns till höger på den här sidan.

Bokningssystem

För bokning av hallar och idrottsanläggningar, använder sig Skövde kommun av bokningssytemet Interbook Go.

Observera att alla ansökningar i Interbook Go enbart är förfrågningar om inte annat anges. Din bokning gäller först när du har fått en bokningsbekräftelse.

Regler och prioriteringar

På grund av stor efterfrågan på lokaler och anläggningar har Fritidsnämnden beslutat kring vilka reglar och prioriteringar som skall användas vid fördelning av tider. Mer information om dessa regler och riktlinjer och ytterligare information, finns att läsa här: "Regler och prioriteringar idrotts- och fritidsanläggningar".