Hallar och idrottsanläggningar

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för uthyrning av Skövde kommuns olika hallar och idrottsanläggningar.

Skövde kommuns hallar och idrottsanläggningar är bokningsbara för både föreningar och privatpersoner. 

Hyrestaxor

Hösten 2019 beslutade Kommunfullmäktige att införa en årlig uppräkning av nettolokaltaxan med 2 procent. Uppräkningen gäller alla idrottsanläggningar där nettolokaltaxan används för prissättning.  Läs mer om vilka taxor som gäller i våra olika anläggningar i dokumentet "Taxor och avgifter för idrottsanläggningar" som finns till höger på den här sidan.

Bokningssystem

För bokning av hallar och idrottsanläggningar, använder sig Skövde kommun av bokningssytemet Interbook Go.

Observera att alla ansökningar i Interbook Go enbart är förfrågningar om inte annat anges. Din bokning gäller först när du har fått en bokningsbekräftelse.

Regler och prioriteringar

På grund av stor efterfrågan på lokaler och anläggningar har Fritidsnämnden beslutat kring vilka regler och prioriteringar som skall användas vid fördelning av tider. Mer information om dessa regler och riktlinjer och ytterligare information, finns att läsa här: "Regler och prioriteringar idrotts- och fritidsanläggningar".