Övernattning i skollokaler

På den här sidan kan du ansöka om övernattning i skolor i samband med till exempel cuper eller läger.

Välkommen till ansökningssidan för övernattning/log i kommunala skolor. Funderar du på att anordna en cup eller ett läger och behöver hyra skollokaler för övernattning? Då är det på denna sida du ansöker om detta. Alla skolor som listas nedan är godkända för övernattning och alla lokaler som är brandskyddade.

Till vänster på den här sidan finns den e-tjänst som ska användas för ansökan. Det finns även en länk till Räddningstjänsten i Skaraborg. Arrangören som ansöker om övernattningslokal är skyldig att anmäla övernattningen till Räddningstjänsten.

Under varje skola finns information om hur många salar som är godkända för övernattning, vägbeskrivning samt ritningar (i pdf zip-packade) över respektive skola  där alla lokaler som är godkända för övernattning finns utmärkta. Endast de lokaler som anges som godkända för övernattning får användas för övernattning.

När ansökan är inskickad via e-tjänsten är handläggningstiden 1-4 veckor beroende på hur många skolor och salar ansökan avser.  

Besiktningsprotkoll ska fyllas i och skrivas på av både hyresgäst och hyresvärd innan lokalerna lämnas över och tillbaka före och efter aktuellt arrangemang. Förslag på protokoll som kan användas finns under dokument till höger.