Eriksdalskolan

Den lilla skolan med delaktighet och engagemang med placering på Östermalm.