Enkätundersökning: Kultur- och idrottsgala

Har du tankar, åsikter eller idéer som berör kultur- och fritidsgalan? Då är du varmt välkommen att delta i vår enkätundersökning om de båda galorna.

I samband med beslutet om att både kulturgalan och idrottsgalan tillfälligt pausas under 2023, med anledning av SM-veckan, gav kultur- och fritidsnämnden respektive avdelning i uppgift att göra en analys och utvärdering av de båda galorna. Detta skapade ett bra tillfälle att stanna upp, reflektera och se över upplägget för dem. Nu har du chansen att komma med input och ge dina åsikter om galorna via enkätundersökningen här nedan.

1. Anser du att galan ska arrangeras varje år eller vartannat år?
 
Nedan hittar du fråga 2 som enbart gäller kulturgalan. Om denna inte är relevant för dig, vänligen hoppa till fråga 3 som avser idrottsgalan. 
2. Syftet med kulturgalan är lyfta fram lokala kulturutövare, synliggöra kulturlivet och enskilda personer/organisationer som jobbar med demokrati-, integration- och jämställdhetsfrågor. Anser du att galan i sin nuvarande form uppfyller syftet?


Om du svarade nej på föregående fråga, vad anser du behöver förändras för att kulturgalans syfte/mål ska uppnås?

 
Nedan hittar du fråga 3 som enbart gäller idrottsgalan. Om denna inte är relevant för dig, vänligen besvara fråga 2 som avser kulturgalan. 
3. Syftet med idrottsgalan är att uppmärksamma, hylla och lyfta fram Skövde kommuns lokala idrottsutövare och föreningar. Anser du att galan i sin nuvarande form uppfyller syftet?


Om du svarade nej på föregående fråga, vad anser du behöver förändras för att idrottsgalans syfte/mål ska uppnås?

 
4. Ställer du dig positiv till en gemensam kultur- och fritidsgala?


Utveckla gärna ditt svar på fråga 4 här.
5. Vilken prisnivå anser ni är rimlig för en galabiljett (inkl. middag och underhållning)?Om du inte anser att något av ovanstående alternativ är rimligt, vänligen fyll i vad du tycker här.