Bidrag till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Skövde ska ses som en kulturstad. Nämnden vill därigenom skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Kulturlivet ska genomsyras av delaktighet, tillgänglighet, upplevelser, kreativitet, bildning, debatt och nå flertalet av våra invånare och besökare.

Kultur- och fritidsnämnden beaktar barnkonventionen i alla beslut som berör barn. När en förening bedriver verksamhet för medlemmar som är barn ska det finnas en antagen plan för barns rättigheter kopplat till barnkonventionen.

Samtliga bidrag söks i kultur- och fritidsnämndens verksamhetssystem. Reglerna och kriterierna för bidrag till kulturföreningar finns här.

Verksamhetsbidrag

Särskilt bidrag för kulturaktivitet eller kulturevenemang