Bidrag till kulturverksamhet

Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Skövde ska ses som en kulturstad. Nämnden vill därigenom skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Kulturlivet ska genomsyras av delaktighet, tillgänglighet, upplevelser, kreativitet, bildning, debatt och nå flertalet av våra invånare och besökare.

Reglerna och kriterierna för bidrag till kulturföreningar finns här. LÄNK

Verksamhetsbidrag

Särskilt bidrag för kulturaktivitet eller kulturevenemang