Verksamhetsbidrag för kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämnden beslutar varje år om ett årligt verksamhetsstöd till kulturföreningar som är registrerade och verksamma i Skövde kommun.

Syftet med verksamhetsbidraget är att medverka till ett rikt och varierat kulturliv riktat till allmänheten.

Ansökan

Nya bidragskriterier är under framtagande. Bidraget kommer att vara öppet för ansökan mellan 20 juni och 15 september.

Ansökan görs via e-tjänst.