Föreningsinformation covid-19

Skövde kommun har samlat information och stöd till föreningar i samband med coronapandemin.

Här under har vi listat de olika frågor och möjligheter till hjälp som finns för föreningslivet i kommunen under coronapandemin.

Råd och stöd till föreningar:

Många idrotts- och fritidsföreningar har det tufft både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på grund av coronaviruset.

Idrottsföreningar som behöver råd och stöd kan kontakta ansvarig idrottskonsulent på RF-SISU för att få hjälp med en riskanalys. 

Föreningar som inte bedriver idrottsverksamhet kan höra av sig till kultur och fritid för vidare dialog kring riskanalys.

Kontaktcenter: 0500-49 80 00
E-post: 
skovdekommun@skovde.se

Tillfällig förändring bidragsansökan:

Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett tillfälligt beslut att föreningar under 2021 kan få sitt föreningsbidrag utbetalt innan föreningen har genomfört sitt årsmöte. 

Föreningarna ska komplettera sina ansökningar med de erfoderliga handlingarna innan den 31/12 2021, annars blir föreningarna återbetalningsskylldiga det belopp de erhållit i bidrag. 

Sök bidragen HÄR 

Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar:

Skövde kommuns idrottsanläggningar utomhus är öppet för alla åldersgrupper. Idrottsanläggningar inomhus är öppet för träning för personer födda 2002 och senare samt träning och match för elitverksamhet. Beslutet gäller tills vidare men kan komma att justeras om situationen med smittspridning förändras. Alla frågor hänvisas till lokalbokning@skovde.se

Träna gärna utomhus och försök att minska moment med närkontakt. De finns flera platser i kommunen att använda för utomhusaktiviteter  här finns utegym och motionsspår listade bland annat.

Avboka tider i idrotts- och fritidsanläggningar:

Skövde kommun har tillfälligt tagit bort sista möjliga avbokningsdatum för bokade tider på idrotts- och fritidsanläggningar.

Arrangemang på idrotts- och fritidsanläggningar:

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 8 personer.

Därför rekommenderar vi att ställa in eller skjuta upp tävlingar, matcher och cuper.