Aktiviteter på idrotts- och fritidsanläggningar:

Skövde kommuns idrottsanläggningar utomhus är öppet för alla åldersgrupper. Idrottsanläggningar inomhus är öppet för träning för personer födda 2002 och senare samt träning och match för elitverksamhet. Beslutet gäller tills vidare men kan komma att justeras om situationen med smittspridning förändras. Alla frågor hänvisas till lokalbokning@skovde.se

Träna gärna utomhus och försök att minska moment med närkontakt. De finns flera platser i kommunen att använda för utomhusaktiviteter  här finns utegym och motionsspår listade bland annat.

Datum