Tillfällig förändring bidragsansökan:

Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett tillfälligt beslut att föreningar under 2021 kan få sitt föreningsbidrag utbetalt innan föreningen har genomfört sitt årsmöte. 

Föreningarna ska komplettera sina ansökningar med de erfoderliga handlingarna innan den 31/12 2021, annars blir föreningarna återbetalningsskylldiga det belopp de erhållit i bidrag. 

Sök bidragen HÄR 

Datum