Föreläsning med Anneli Östberg. Ungdomsnätverk- fokus ledarskap. Samarbete med RF-SISU Västra Götaland.

25 aug 2022 15:00 − 16:30