Stöpens Motionsspår

Stöpens motionsspår

I Stöpen finns motionsspår som är 500 m, 1,5 km och 2,3 km.

Motionsspåret i Stöpen sköts av Stöpens Motion. Motionsspåret är beläget mellan riksväg 26 och Stöpen. Spåret är belyst fram till kl. 21.30.

Motionsspåret är uppdelat i tre olika längder:

Kortspår 0,5 km Plant
Mellanspår 1,5 km Plant
Långa spåret 2,3 km Kuperat

 
Utmed spåret finns viloplatser utplacerade.

Utegymmet Kraftverket

Utegymmet är beläget strax bortom starten vid motionsspåren, och innehåller följande utrustning:

  • Axelpress
  • Latsdrag
  • Chins
  • Dips
  • Ryggresning
  • Armgång
  • Det finns två utrustningar för balans, vilket är bra för äldre personer.
  • Två utrustningar – Trätrapp och Trädäck – där man med allehanda kroppövningar kan träna rörlighet, styrka och smidighet.

 

Övrig fakta om spåret

Motionsspåret är draget i en gammal kulturbygd. I och runt spåret finns ett hundratal olika blom-, busk, och trädarter. 

Livet på 1800-talet runt Sturkabäcken har beskrivits av Stig Johansson på ett bra sätt. Där strävade Johannes Andersson och hans hustru Cajsa Johansdotter med sina 4 barn. Anslag angående detta finns uppsatta vid bäcken och vid starten av motionsspåret.