Parker

Grönskan är en viktig del av Skövdes identitet och styrka, vilket också innebär att grönområdena måste vårdas och vidareutvecklas. En stad med mycket träd, blommor, parker och mötesplatser är trivsam att besöka, vistas och bo i.

Skövde tätort är en stad med mycket grönska. Skötseln av våra parker, tätortsnära naturmark, planteringar, sommarblommor och lekplatser sköts av vår driftsavdelning på sektor service.

Några av våra fantastiska parker i Skövde

Boulognerskogen
Boulognerskogen är Skövdes största park och ligger mycket centralt placerad strax intill resecentrum och högskolan. Här kan du ströva i såväl bokskog som högvuxen tallskog. Du hittar belysta promendasstigar, sköna bänkar i rofyllda naturlika miljöer blandat med mer i ordningställda och öppna platser. Här förekommer olika aktiviteter och arrangemang, konserter, utomhusgympa, vårbrasa och midsommarfirande, studentfester är några exempel. Här kan du läsa mer om Boulognerskogen.

Kyrkparken
Välkommen in i en lummig park mitt i centrala Skövde! S:a Helena Kyrka och omgivande park räknas av de flesta som Skövdes stadspark. Här prunkar under våren lökväxter och under sommar och höst en mängd sommarblommor. Gyllenstatyn, som är formgiven av skulptören Helge Johansson, är en fontän som skänker svalka och vattenplask i parkens centrala del.

Helénsparken
Mitt i Skövde finns ett kvarter med faluröda hus. Byggnaderna bildar, tillsammans med en trädgård, kulturreservatet Helénsparken. Alla träbyggnaderna står på ursprunglig plats, utom en magasinsbyggnad som flyttades hit från hörnet Storgatan/Långgatan 1965 inför byggandet av köpcentret Commerce. Helénstugan ramar tillsammans med grannfastighetens skiftesverkslänga, ett bostadshus från mitten av 1800-talet och en hitflyttad loftbod, in en liten bakgård.

Det äldsta huset i parken, Helénstugan, är från tidigt 1700-tal, medan det yngsta är uppfört i äldre stil 1981. Skiftesverkslängan från 1820-tal inrymmer idag Slöjdens hus och Skaraborgs hemslöjdsförening. I det tidigare bostadshuset har länshemslöjdskonsulenterna kontor och i en låg byggnad från 1764 i nordvästra hörnet av kvarteret finns frisör och guldsmed. Skövdes kulturpark har en scenbyggnad och öppna ytor för publik och evenemang av olika slag.

Garpaparken
Skövdes i forna dagar gamla soptipp utgör nuförtiden en av våra större parkområden. Den flöjtspelande Millesstatyn "Ängeln" blickar ut över parken som i sin norra del genomflyts av Garpabäcken, som här sväller ut till en fågeldamm innan den lämnar parken och övergår i Mörkebäcken. Här samlas vintertid många änder och andra vinterfåglar för att finna öppet vatten och bli matade.

Rododendrondalen
Rododendrondalen skapades tidigt 1900-tal och här möter en parkliknande trädgård den vilda naturen på Billingesluttningen. Under senaste år har en del av stigarna grusats upp för att underlätta framkomligheten. Dessutom finns en fin grillplats och sittbänkar med utsikt över staden. Med skyltar och vägvisare får du som besökare mer information om områdets rariteter! Här växer till exempel det kinesiska tempelträdet ginko.