Badande människor vid sjön

Boulognerskogen i Skövde

Boulognerskogen har allt!

Parken "Prästens Fårahage" blev 1875 omdanad till i Sköfde Stads stadspark, dit sociteten kom för att dricka vann. Borta är flera av dåtidens byggnader, men kvar finns lejonbrunnen och det det gamla schweizeriet.

Boulognerskogan är idag Skövdes största park och ligger mycket centralt placerad strax intill resecentrum och högskolan. Här kan du numera ströva i såväl bokskog som högvuxen tallskog. Du hittar belysta promendasstigar, sköna bänkar i rofyllda naturlika miljöer blandat med mer i ordningställda och öppna platser. Här förekommer olika aktiviteter och arrangemang. Konserter, utomhusgympa, vårbrasa och midsommarfirande, studentfester är några exempel.

Här finns lekplats, fikamöjligheter och till och med en egen badsjö. Vi vill att du ska trivas i parken! Har du önskemål eller förslag på hur parken skulle kunna göras ännu attraktivare är vi tacksamma om du kontaktar Kontaktcenter.

Boulognerskogen fortsätter att utvecklas!

De senaste åren har det hänt mycket i parken. Under hösten 2016 byggde vi om platsen kring konstverket Elaine, skulpturen av den liggande damen, centralt placerad i parken. Under hösten 2016 tömde och muddrade vi bland annat den lilla fågeldammen. Vintern/våren 2018 pågår ett omfattande arbete med att göra både badsjön samt ön i fågeldammen mer tillgängliga för besökarna.

I övrigt ligger vårt fokus på utredningar kring vattenkvalitet och vattentillgång i övriga vattendrag utöver badsjön.

Badsjön

Under maj månad sätts fontänen igång och badsjön fylls upp, därefter är det fritt fram för bad. Varje vecka under badsäsong tar vi vattenprov på badvattnet vad gäller tjänlighet och algblomning. Resultatet redovisas sedan på Havs- och vattenmyndighetens webbsida. Där kan du även se vad badtemperaturen var vid senaste provtagningstillfället.

Toaletten intill badet hålls öppen ca 08.00-20.00 under bassäsongen. Dusch och omklädningsrum saknas.

Det finns en handikappsramp som installeras på den storabryggan vid stranden närmast parkeringen varje år innan badsäsongen börjar, som sedan monteras ned på hösten.

Den vackra fontänen mitt i sjön är en del av cirkulationen och är en förbjuden plats att vara på. Var vänlig respektera detta.

Tyvärr är Boulognersjön inte en badplats för din hund. Vill du bada din hund hänvisar vi till andra platser längs vattendrag och sjöar som inte är offentliga badplatser eller skyltade som fågelskyddsområden.