Höst

Återigen skiftar planteringarna sitt uttryck och mustiga orangea och djupt vinröda toner med inslag av natur. Strikta bladformer med löst svajande gräs gör planteringen naturlig och kontrastrik.