35. Sluttningsskogar nedanför Jutaberget

Nedanför Jutaberget bär skogarna spår av det äldre odlingslandskapet med gott om gamla hamlade askar och almar.

På träden kan flera intressanta lavar påträffas, tex almlav och lunglav. En ängsgranskog med grov gran och rik lundflora ligger i den norra delen. Billingenleden går i kanten av området ovanför rasbranten.