58. Degermossen

Degermossen är en av de större mossarna i östra delen av Skövde. Här är vildmarkskänslan stark då mossen är stor och orörd. Flera viktiga kärrdråg finns på mossen.

Det rika fågellivet bjuder på fina naturupplevelser med bland annat orrspel tidig vår och häckande ljungpipare och trana.

Degermossen är svårtillgänglig men nås från angränsande skogsbilvägar.