Ett bildkollage med bilder på olika sporter så som dans och skidor.

SM-veckan 2023

Riksidrottsförbundet och SVT har utvärderat ett antal städer och efter noga övervägande är det nu klart att Skövde står som värd för SM-veckan vinter 2023.

Stor bredd av idrotter

Styrkesport, dans, kampsport, bollsport, motorsport, skidsport och e-sport är exempel på idrotter som kan ta plats under SM-veckan på Skövdes olika idrottsarenor. Kulturhuset kommer vara en av arenorna och den breddar perspektivet för hur idrottsarenor kan se ut.

En gemensam stolthet för staden

Genom att arrangera SM-veckan i Skövde skapas ökade intäkter till näringslivet, en gemensam stolthet för staden och en chans att locka nya besökare. Medierapporteringen under SM-veckan förväntas dessutom att generera ett högt marknadsföringsvärde för Skövde.

Den senaste genomförda SM-veckan (Sundsvall 2019) genererade en turistekonomisk omsättning på cirka 33 miljoner kronor och lockade totalt cirka 71 000 stycken besökare varav cirka 30 000 stycken unika besökare. Arrangemanget förekom i 2 894 artiklar under perioden januari - februari 2019. Annonsvärdet, utifrån Retrievers värderingsmodell, uppgick därmed till drygt 99 miljoner kronor. Dessutom hade SVT som sände SM-veckan över 800 000 tittare vid flera olika tillfällen.

Läs mer om SM- veckan vinter i Skövde på SM-veckans hemsida

SM-veckan vinter 2023 i Skövde 

Vanliga frågor och svar

Vad är SM-veckan?

SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad, huvudort eller region.  SM-veckan genomförs vanligtvis varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. Syftet är också att öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar samt att öka SM-tecknens status. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika idrotter (grenar).

Vilka idrotter kommer delta i SM-veckan i Skövde?

Det är ännu inte klart. Men styrkesport, dans, kampsport, bollsport, motorsport, skidsport och e-sport är exempel på idrotter som kan ta plats under SM-veckan på Skövdes olika idrottsarenor. Vi återkommer med mer information när vi vet.

På vilket sätt stärker satsningen Skövde som idrottsstad?

Satsningen sätter Skövde på kartan som en etablerad idrottsstad med ett fantastisk idrott och föreningsliv. Arrangemanget ger även möjligheter till reklamintäkter för föreningarna och en möjlighet att visa upp sig och marknadsföra sin sport.

Har kommunen tillräcklig med kapacitet för arrangemanget?

Ja. Skövde kommun står som värd, själva tävlingsarrangemangen utförs av specialförbunden och dess föreningar. Kringfunktioner som avfallshantering, trafikinsatser, säkerhet osv. har kommunen stor och god erfarenhet av från tidigare större arrangemang som EM i Enduro, Matfestivalen, O-ringen osv.

Hur mycket besökare förväntas komma till Skövde?

Vårt mål är att nå minst 25 000 unika besökare. Senaste vinterveckan (Sundsvall 2019) lockade totalt ca 71 000 besökare varav ca 30 000 unika besökare.

Vad kostar det Skövde kommun att arrangera SM-veckan?

Budgeten är satt till 8-10 miljoner kr exkl. reklamintäkter.

Vad förväntas Skövde kommun tjäna på att arrangera SM-veckan?

  • ökade intäkter till näringslivet (turistekonomisk effekt)
  • ökad medborgar-/invånarstolthet
  • förbättrad lokal samverkan
  • möjlighet att nå nya målgrupper

Vad gör kommunen om det blir ytterligare en mild vinter utan snö?

För att säkra upp just längdskidåkningen skapas ett avtal med en snösäker reservort (lämpligen Östersund eller Idre).

Kan SM-veckan genomföras utan snö?

Ja, det är fler sporter i arrangemanget än de som är direkt beroende av snö.

Kommer det vara gratis att titta på tävlingarna?

Nej, det kommer vara en entréavgift till respektive idrott. Det kommer också säljas en SM-mössa som ger access till samtliga tävlingar under hela veckan (som ett festivalband).  Mössan ger även fria turer med shuttlebussar mellan arenorna.