Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Funkisfestivalen

Funkisfestivalen

Föreningen Funkisglädje var i Skövde den 14 januari och anordnade en talangjakt på Commerce. Det blev en välbesökt och glädjefylld folkfest! 21 januari 2020
Effektivare och mer patientsäkert med digital signering

Effektivare och mer patientsäkert med digital signering

Under hösten har personal inom sektor vård och omsorg successivt övergått till digital signering av utförda åtgärder. 17 december 2019
Färdtjänst under julen

Färdtjänst under julen

Under julhelgen (23 december-7 januari) har vi inte möjlighet att handlägga ansökningar om färdtjänst. Om du ansöker under denna tid kan det därför dröja lite längre innan du får ditt beslut. 03 december 2019

Satsning på äldres munhälsa i Skövde

Folktandvården satsar på tandhygienister inom kommunal verksamhet. Detta innebär att Skövde kommun får tillgång till en tandhygienist som kommer hjälpa till att bibehålla och även förbättra munhälsan hos kommunens äldre. 23 november 2018
Fler nyheter