Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Bra betyg för Skövdes äldreomsorg

Bra betyg för Skövdes äldreomsorg

Skövde får bra resultat för såväl hemtjänst som äldreboende när de äldre själva får tycka till. På så gott som alla områden är Skövde bättre än riksgenomsnittet. 28 november 2017
De underlättar sköterskornas vardag

De underlättar sköterskornas vardag

Bara vinnare i Skövdes projekt med serviceassistenter i hemsjukvården. 26 september 2017
Kackel och grönska på Hentorps äldreboende

Kackel och grönska på Hentorps äldreboende

På Hentorps äldreboende kacklar det för fullt. Sedan några veckor tillbaka har äldreboendet egna höns som både bidrar med trivsel och frukostägg till de äldre. 03 juli 2017
Vård- och omsorgsnämnden besökte Ekedal

Vård- och omsorgsnämnden besökte Ekedal

Politikerna i vård- och omsorgsnämnden gör regelbundet besök runt om i de verksamheter de ansvarar för. Igår, torsdagen den 1 juni, var de på äldrecentrum Ekedal och fick lyssna till medarbetare som arbetar inom demensvården. 02 juni 2017
Fler nyheter