Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Kraftsamling för att stötta de äldre

Kraftsamling för att stötta de äldre

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att stanna hemma. Det är en uppmaning som innebär en påverkan på den normala vardagen för många och därför erbjuder Skövde kommun nu ett utökat stöd i den rådande situationen. 25 mars 2020
Käpplunda Gärde café

Käpplunda Gärde café

Den 6 april kommer Käpplunda Gärde café att ha nypremiär med ny personal som ansvariga. Nya och gamla kunder hälsas välkomna! 17 mars 2020
Funkisfestivalen

Funkisfestivalen

Föreningen Funkisglädje var i Skövde den 14 januari och anordnade en talangjakt på Commerce. Det blev en välbesökt och glädjefylld folkfest! 21 januari 2020
Effektivare och mer patientsäkert med digital signering

Effektivare och mer patientsäkert med digital signering

Under hösten har personal inom sektor vård och omsorg successivt övergått till digital signering av utförda åtgärder. 17 december 2019
Fler nyheter