Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Färdtjänsthandläggning i sommar

Färdtjänsthandläggning i sommar

Under semestertider, vecka 26-30, kommer vi endast ha telefontid kl. 8-10 måndagar och onsdagar, då ordinarie handläggare för färdtjänst är ledig. Under denna period kommer endast akuta ärenden att handläggas. Vi hoppas på förståelse för detta. Trevlig sommar! 20 juni 2018

Satsning på stärkt munhälsa hos personer över 65 år

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att teckna avtal med Folktandvården i Västra Götalandsregionen om att delta i ett projekt för att stärka munhälsan hos personer över 65 år. 05 juni 2018

Vad tycker äldre om äldreomsorgen?

Nu pågår årets äldreundersökning. 29 mars 2018
Förtydligande angående Skövde kommun bemanningsenhet

Förtydligande angående Skövde kommun bemanningsenhet

Lokalmedia har idag, onsdag den 31 januari, artiklar som handlar om vilka effektiviseringsåtgärder som barn- och utbildningsnämnden har beslutat ska genomföras. 31 januari 2018
Fler nyheter