Vård & omsorg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Trygghetslarm fungerar igen

Trygghetslarm fungerar igen

Nu fungerar kommunens trygghetslarm igen och de störningar som förekommit är åtgärdade. 29 juni 2018
Bostadsanpassning i sommar?

Bostadsanpassning i sommar?

Har du behov av bostadsanpassning i sommar? Under veckorna 28–30 kommer det, på grund av semestrar, finnas begränsade möjligheter att få ett beslut om bostadsanpassning. 28 juni 2018
Färdtjänsthandläggning i sommar

Färdtjänsthandläggning i sommar

Under semestertider, vecka 26-30, kommer vi endast ha telefontid kl. 8-10 måndagar och onsdagar, då ordinarie handläggare för färdtjänst är ledig. Under denna period kommer endast akuta ärenden att handläggas. Vi hoppas på förståelse för detta. Trevlig sommar! 20 juni 2018

Satsning på stärkt munhälsa hos personer över 65 år

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att teckna avtal med Folktandvården i Västra Götalandsregionen om att delta i ett projekt för att stärka munhälsan hos personer över 65 år. 05 juni 2018
Fler nyheter