Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Ny arbetsmodell införs i hemtjänsten – brukarens behov i centrum

Ny arbetsmodell införs i hemtjänsten – brukarens behov i centrum

Den nya arbetsmodellen kallas för IBIC, vilket står för individens behov i centrum. Det är en nationell modell för socialtjänsten som utgår från individens behov och där syftet är att öka den enskildes inflytande och delaktighet genom att kunna påverka hur de egna insatserna planeras och genomförs. 01 juni 2020
Stängda träffpunkter och restauranger inom äldreomsorgen

Stängda träffpunkter och restauranger inom äldreomsorgen

Efter att två fall av covid-19 vid äldreboenden i Skövde kommun har konstaterats under förra veckan beslutades tisdagen den 14 april att stänga ner de interna träffpunkter som finns på Käpplunda gärde, Solgården, Bagaren, Billingsdal, Boken och Norrmalm samt de restauranger som hittills haft öppet på Käpplunda gärde, Solgår samt Boken och Bagaren. 15 april 2020
Kraftsamling för att stötta de äldre

Kraftsamling för att stötta de äldre

För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten personer som är 70 år och äldre att stanna hemma. Det är en uppmaning som innebär en påverkan på den normala vardagen för många och därför erbjuder Skövde kommun nu ett utökat stöd i den rådande situationen. 25 mars 2020
Käpplunda Gärde café

Käpplunda Gärde café

Den 6 april kommer Käpplunda Gärde café att ha nypremiär med ny personal som ansvariga. Nya och gamla kunder hälsas välkomna! 17 mars 2020
Fler nyheter