Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Färdtjänst under julen

Färdtjänst under julen

Under julhelgen (23 december-7 januari) har vi inte möjlighet att handlägga ansökningar om färdtjänst. Om du ansöker under denna tid kan det därför dröja lite längre innan du får ditt beslut. 03 december 2019

Satsning på äldres munhälsa i Skövde

Folktandvården satsar på tandhygienister inom kommunal verksamhet. Detta innebär att Skövde kommun får tillgång till en tandhygienist som kommer hjälpa till att bibehålla och även förbättra munhälsan hos kommunens äldre. 23 november 2018
Byggstart för 80 nya lägenheter

Byggstart för 80 nya lägenheter

Måndagen den 27 augusti påbörjades byggnationen av 80 nya lägenheter vid äldrecentrum Ekedal. Om– och tillbyggnaden består av två nya hus varav det första huset beräknas att vara klart i december 2019 och det andra i juni 2020. 28 augusti 2018
Trygghetslarm fungerar igen

Trygghetslarm fungerar igen

Nu fungerar kommunens trygghetslarm igen och de störningar som förekommit är åtgärdade. 29 juni 2018
Fler nyheter