Vård och omsorg i Skövde kommun

Skövde kommun har ett brett utbud av stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar. Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd till dig, din familj eller anhöriga.

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Insatserna ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Den som är i behov av vård och omsorg, ska kunna känna trygghet genom att bli bemött med respekt av engagerad personal med ansvarskänsla.

Aktuellt

Successiv öppning av stängda verksamheter inom vård och omsorg

Successiv öppning av stängda verksamheter inom vård och omsorg

I och med det stabilare läget kring covid-19 inom regionen planerar Skövde kommun för att successivt öppna upp stängda verksamheter inom vård och omsorg. 11 september 2020
Felaktiga fakturor från äldreomsorgen i Skövde kommun – betala inte

Felaktiga fakturor från äldreomsorgen i Skövde kommun – betala inte

Under onsdagen gick det ut ett antal felaktiga fakturor från äldreomsorgen i Skövde kommun. 10 september 2020
Ny arbetsmodell införs i hemtjänsten – brukarens behov i centrum

Ny arbetsmodell införs i hemtjänsten – brukarens behov i centrum

Den nya arbetsmodellen kallas för IBIC, vilket står för individens behov i centrum. Det är en nationell modell för socialtjänsten som utgår från individens behov och där syftet är att öka den enskildes inflytande och delaktighet genom att kunna påverka hur de egna insatserna planeras och genomförs. 01 juni 2020
Stängda träffpunkter och restauranger inom äldreomsorgen

Stängda träffpunkter och restauranger inom äldreomsorgen

Efter att två fall av covid-19 vid äldreboenden i Skövde kommun har konstaterats under förra veckan beslutades tisdagen den 14 april att stänga ner de interna träffpunkter som finns på Käpplunda gärde, Solgården, Bagaren, Billingsdal, Boken och Norrmalm samt de restauranger som hittills haft öppet på Käpplunda gärde, Solgår samt Boken och Bagaren. 15 april 2020
Fler nyheter