Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Ansökan

Du som är i behov av annat boende med omvårdnadsinsatser har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Vi behöver ditt samtycke för att få inhämta information från andra professioner och anhöriga för att få en helhetsbild av din situation.

 

Så här går en ansökan till enligt Socialtjänstlagen (SoL):

 

 

Så här går en ansökan till enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Begäran enligt LSS