Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Servicelägenheter

När du inte längre klarar dig hemma med hjälp, kan du ansöka om att få flytta till en servicelägenhet. Ansökan sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen.

  • En servicelägenhet är särskilt boende och är till för dig som har behov av omvårdnadsinsatser.
  • Servicelägenheter finns på Käpplunda Gärde och här finns omvårdnadspersonal samt nattpatrullens sjuksköterska tillgängliga dygnet runt.
  • Du hyr en lägenhet anpassad för personer med rörelsehinder. Det finns ett-, två- eller trerumslägenheter med kök.
  • Tillsammans med dig görs en bedömning av ditt behov av hjälp enligt socialtjänstlagen.
  • Du betalar för hyra och för den hemvård du får. Trygghetslarm ingår i hyran. (Mer information finns under rubriken Avgifter & kostnader).