Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Hemsjukvård

Skövde kommun eftersträvar att alla som vill så långt det är möjligt ska ges förutsättningar att bo kvar hemma i sin bostad.

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

En annan del av hemsjukvården är rehabilitering. Mer information finns under rubriken rehabilitering och hjälpmedel. 

Vem kan få hemsjukvård?

Den som har stora svårigheter att ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka tillfällen återkommande behov. Hemsjukvård kan fås oavsett ålder. 

Hur får du hemsjukvård?

Du vänder dig till din läkare eller distriktsköterska på vårdcentralen. De i sin tur kontaktar kommunen. För att bli inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården krävs att de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid och att en vårdplanering skett, där ansvaret övergått till kommunen.

När du inte längre behöver hemsjukvård skrivs du ut från kommunens hälso- och sjukvård. Uppstår sedan nya problem får du vända dig till din vårdcentral eller ett sjukhus.

Vem utför hemsjukvården?

Insatserna utreds och beslutas av kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Distriktssköterskan, arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan själv utföra insatsen eller delegera den till annan sjukvårdskunnig personal i hemvården.

Vid behov sker samverkan med vårdcentral och sjukhus.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad, enligt fastställd taxa. Vad du får betala beror bland annat på din inkomst. Läs mer om de olika avgifterna under menyn ”Avgifter & kostnader”.