Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Hjälp i hemmet

Insatser från hemvården ges för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hjälp i hemmet (benämns hemvård i Skövde kommun) ges till människor som på grund av fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Det kan exempelvis vara hjälp med inköp, dusch, trygghetslarm eller annat som kan behövas för att klara av vardagen. Det är behoven som är avgörande för rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. 
 

Vill du jämföra  hemvården i Skövde kommun, klicka på länken  "Jämför hemvård".  

Nedanstående aktiviteter och insatser kan vara till hjälp för att kunna bo kvar hemma.