Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. 



Läs mer

Ansökan om hjälp i hemmet

Ansökan enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

Du som är i behov av stöd och hjälp i din vardag har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen.

  • Du ansöker om hemtjänst hos Skövde kommuns biståndsbedömare.
  • Det brukar ta ungefär 2-4 veckor från första kontakten med biståndsbedömare tills dess att du har ett beslut om hemtjänst.
  • Om din situation är akut prioriteras ditt ärende.
  • Vi behöver ditt samtycke för att få inhämta information från andra professioner och anhöriga för att få en helhetsbild av din situation.

 

Ansökningsprocessen steg för steg: