Handtaget

För dig som är pensionär och behöver hjälp i trädgården.

Handtaget
Du som har fyllt 65 år och av hälsoskäl har svårt att klara av gräsklippning och snöskottning, kan få hjälp med det genom en arbetsmarknadspolitisk verksamhet som kallas Handtaget. Syftet med Handtaget är att ge praktikanter och anställda hos AVA en arbetsförberedande och meningsfull sysselsättning/arbetsuppgift. Det innebär att kunden får räkna med att ofta möta nya personer. Effekten blir att äldre och funktionsnedsatta kan bo kvar i sina hem trots att de inte längre klarar av sin trädgård fullt ut. 

Erbjudande
Handtaget är inte en ordinarie kommunal tjänst. Det är ett erbjudande i mån av möjlighet. De som arbetar i Handtaget är i huvudsak arbetslösa eller åtgärdsanställda personer som under en period har praktik eller tillfällig anställning på arbetsmarknadsenheten. För att i möjligaste mån ge de mest behövande kommuninvånarna hjälp i första hand görs en inledande bedömning av behovet. Man placeras därefter i en kö som hanteras enligt ansökningsdatum. Om ett biståndsbeslut för hemtjänst finns så placeras man först i kön.

AVA gör ständiga översyner av respektive arbetslags möjligheter att ta in nya kunder. Ändå kan kötiden upplevas som lång. För den som inte kan vänta hänvisar vi till företag som erbjuder liknande tjänster.

Hur
Det är kommunens avdelning Vuxenutbildning och arbetsmarknad som i ett samarbete med Arbetsförmedlingen och sektor vård & omsorg har möjlighet att erbjuda stöd via Handtaget.

Handtagets arbetslag arbetar geografiskt över olika områden i Skövde kommun. Under grässäsong och snöväder har arbetslagen mycket att göra. Ambitionen under grässäsong är att klippa gräset hos kunden var fjortonde dag. Stora tomter avgränsas till lämplig yta.

Arbete hos kunder pågår måndag-torsdag 07.30-15.30 och fredag 07.30-12.00.

Sekretess
Alla som är verksamma inom Handtaget har bedömts vara lämpliga för uppdraget. De har fått en grundläggande introduktion och omfattas av sekretess. När du anmäler ditt intresse för tjänsten medger du samtidigt att vi kan skriva in dina uppgifter i Handtagets register.

Kostnad               
Tjänsten är kostnadsfri. För att så många som möjligt ska kunna använda sig av Handtaget kan begränsningar komma att göras för hur mycket hjälp varje enskild kund kan få.

Kontaktuppgifter
Se länk till höger.

Broschyr