Hemtjänst

Insatser från hemtjänst ges för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Hjälp i hemmet ges till dig som har behov av stöd och omsorg i det dagliga livet. Det är dina behov som är avgörande för rätten till insatser enligt Socialtjänstlagen.
 

Vad är hemtjänst?

Det kan till exempel vara hjälp med hemmet, måltider, den personliga omvårdnaden eller annat som du har behov av för att kunna bo kvar hemma. Insatserna ges utifrån ditt behov och kan om så behövs ges dygnet runt.
Vacker dörr till ett hem
 

Hur får jag hemtjänst?

Du ansöker om att få hemtjänst hos biståndsbedömaren som utreder och bedömer ditt behov enligt socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren når du via kontaktcenter telefon 0500-49 80 00.

Vem utför hemtjänstinsatsen?

Personal från den utföraren av hemtjänst som du valt. Utföraren kommer att ansvara för att de insatser du blivit beviljad utförs. Samma personal utför ibland även hemsjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska om du omfattas av kommunal hälso- och sjukvård. Mer information om kommunal hälso- och sjukvård finns under rubriken ” hälso- och sjukvård”.

Övriga insatser i hemmet

Om du känner dig otrygg hemma kan du ansöka om att få ett trygghetslarm för att kunna komma i kontakt med personal för akuta oplanerade händelser. Mer information finns under rubriken ”Trygghetslarm”.

Vad får jag betala?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Vad du betalar beror bland annat på din inkomst. Mer information finns under rubriken ”Avgifter och kostnader”