Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

SAMSA - Samordnad vård- och omsorgsplanering

Här nedan finns länkar till dokument om SAMSA.

Styrande dokument (länk till vgregionen.se)

Lathundar/mallar/manualer (länk till vgregionen.se)