Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Ackrediteringsgrupp - utförare av hemtjänst

Från och med den 1 januari 2011 kan företag ansöka om godkännande att få utföra hemvård på uppdrag av Skövde kommun, sektor vård och omsorg.

Ackreditering - handläggning och uppföljning av utförare

Avtal tecknas med de företag som ansökt och uppfyller av kommunen fastställda krav. Sektorschefen har utsett en ackrediteringsgrupp som handlägger ansökningarna, samt följer upp redan godkända utförare enligt uppställda kvalitets- och ekonomikrav.

Ackrediteringsgruppen består av:

  • Socialt ansvarig samordnare (SAS)
  • Enhetschef/controller ekonomi,
  • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
  • Enhetschef biståndsenheten
  • Enhetschef utvecklingsenheten som även är sammankallade för gruppen.

 

Handläggning av ansökningarna sker i upphandlingsverktyget Visma Tendsign.