Under hösten kommer boende vid kommunens äldreboenden att få skapa och se på konst.

Fler får tillgång till konsten inom demenssjukvården

Med start under hösten 2015 kommer personer på äldreboenden att få möjlighet att möta konst, och även skapa egen, på konstmuseet eller på det äldreboende där de bor.

Konstenheten i Skövde kommun ser vikten av att olika grupper i samhället får tillgång till konstmuseet och kommunens konst. Till grund för denna möjlighet ligger erfarenheter och ett unikt samarbetsprojekt under 2014 mellan sektor vård och omsorg och konstenheten.

Projektet ”Konstvisningar för personer med demenssjukdom” har varit ett mycket givande projekt där konstnären och projektledaren Barbro Christoffersson arbetat nära demenssamordnare Birgitta Persson och fritidsledarna vid Ekedals äldrecentrum och Tomtegården. Metodiken som används bygger på dialog och är utarbetad av Nationalmuseum och Moma New York.

”Forskning har visat, att se på konst, föremål och andra kreativa aktiviteter kan stimulera hjärnan och därmed fördröja sjukdomsförloppet. Deltagarna har själva upplevt en kraftigt förbättrad självkänsla och anhöriga och vårdare berättar om ett ökat självbefinnande. Det är en kombination av att engagera sig i konsten och varandra, som gör det så effektivt”, skriver Barbro Christoffersson i sin utvärdering.

– Visningarna och aktiviteterna med eget skapande har gett många bevis på goda värden för deltagarna. Det är hög trivselfaktor, de äldre blir bekräftade, vilket ger ökad självkänsla och träffarna är kravlösa; alla deltar efter sin egen förmåga. Vi har hört och sett mycket glädje och de äldre upplever att de är en del av samhället igen, säger demenssamordnare Birgitta Persson.

Eftersom museer välden över håller stängt på måndagar, passar det då bra att i lugn och ro ha konstvisningar för den här gruppen. Tio måndagar under hösten kommer de boende på kommunens äldreboende att bjudas in tillsammans med sina anhöriga. Det skapar lugn och trygghet för besökarna.