Trygghetslarm fungerar igen

Sedan igår kväll fungerar kommunens trygghetslarm igen och de störningar som förekommit är åtgärdade.

Det var driftstörningar hos Tele2 som orsakade problemet. Sedan igår kväll har larmen varit i full drift.

Extra tillsynsbesök

Under störningen vidtog vi extra åtgärder och säkrade upp med extra tillsynsbesök hos de brukare som är i behov av särskilt stöd.