Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Barnomsorg på Tallkotten

 

Barn med funktionsnedsättning och utvecklingsstörning kan utifrån behov få barnomsorg på Tallkotten.

En samlad enhet med förskola och fritidshem, samt möjlighet till korttidstillsyn och korttidsvistelse.

För information och ansökan hänvisas till sektor barn och utbildning som har ansvar för detta.

 
Adress: Timmervägen 32
541 63  Skövde