Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Bostad med särskild service för vuxna

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Bostad med särskild service för vuxna är till för personer med funktionsnedsättning som regelbundet behöver stöd av personal i sin vardag. Målsättningen med insatsen är att den boende ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas.

Ansökan om bostad med särskild service sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.

Bostad med särskild service innefattar:

  • Gruppbostad

  • Servicebostad

bostad med särskild service