Daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av insatser.

En av dessa insatser är Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

 

Målsättningen med insatsen är att den enskilde ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas. Detta sker genom att en genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde, denna följs upp och utvärderas minst en gång per år. Ansökan om daglig verksamhet görs hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.

 

Daglig verksamhet LSS är uppdelat i fyra arbetsområden samt fyra resurser. Den som beviljats daglig verksamhet söker till ett av de fyra arbetsområdena. Resurserna har koppling till alla områden, och bidrar med spetskompetens. Verksamhet finns på Kylarvägen, annex och företagsgrupper och som individuell placering.


Arbetsområden
:

 • Media och design.
 • Depå och produktion.
 • Underhåll och miljö.
 • Café och konferens.

Resurser:

 • Träffpunkt LSS:
  En verksamhet för äldre.
 • Eskobar:
  Individuellt anpassad verksamhet för personer med autism.
 • Snoezelen:
  En verksamhet med inriktning mot sinnesstimulering.
 • Bryggan:
  En verksamhet för individer som tillfälligtvis inte orkar arbeta med samma förmåga som tidigare. 

 
Café och konferens daglig verksamhet