Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Individuell plan

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med denne.

En individuell plan ger den enskilde möjlighet att planera och samordna insatserna. I planen ska också åtgärder som vidtas redovisas och den ska följas upp minst en gång om året.

  • Den upprättas och verkställs i samråd med den enskilde
  • Utgår från den enskildes egna mål, intressen och önskemål
  • Den enskilde ges inflytande över de åtgärder som planeras
  • Planen ger en överblick över när olika insatser ska genomföras
  • Den ger möjlighet till uppföljning och förändring.

 

Ansökan om en individuell plan sker hos kommunens LSS-handläggare.

Den enskilde betalar ingen avgift för att få en individuell plan.