Sensim – för dig som ännu inte är etablerad på arbetsmarknaden

Nu på Nyeport
Vi finns för dig som är i åldern 18 - 29 år med en neuropsykiatrisk funktionsvariation, har svårt att få ett arbete och har en önskan om att få ett arbete.

 

På Sensim finns möjlighet att få:

  • Stöd med studier
  • Personligt stöd på din väg mot arbete eller studier
  • Råd och stöd i kontakten med Arbetsförmedling eller Vuxenutbildning.

 

Besöksadress: Nyeport, John G. Grönvalls plats 1, 541 37 Skövde Kommun

Postadress: Skövde kommun, Sensim, Nyeport, 541 83 Skövde Kommun