Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Årets läsombud från Skövde kommun

Sveriges bästa läsombud 2015 arbetar på avdelning funktionsnedsättning i Skövde kommun

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) utdelade under onsdagen den 17 juni utmärkelsen Årets läsombud 2015 till Susanne Sandberg som arbetar som arbetshandledare på träffpunkt LSS. Susanne har varit aktiv som läsombud under 20 års tid. Årets läsombud är en nationell titel och utmärkelse för att premiera ett läsombud som gjort särskilt fina insatser för att främja läsningen inom LSS-omsorgen eller äldreomsorgen. Priset är 10 000 kr.

Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM överlämnade det hedervärda priset till Susanne Sandberg. Hon uppvaktades även av vård- och omsorgsnämndens ordförande Theres Sahlström. Ceremonin ägde rum på  på Stadsbiblioteket i Skövde Kulturhus.

Vård och omsorgsnämndens ordförande delar ut blomma till Susanne Sandberg